Organizacija za građanske inicijative

Dobro došli na web stranice Organizacije za građanske inicijative.

Vjerujemo da će Vam pregled naših stranica dati dovoljno informacija o nama, našem radu i našim nastojanjima,
a možda će dio sadržaja biti koristan za Vaš rad.

Za uvod, dajemo Vam na uvid opće informacije o nama:

Organizacija za građanske inicijative – OGI nastala je u Osijeku 1992.g.

Do 1996.g. djelovali smo kao neformalna skupina građana i građanki. Registrirali smo se kao udruga građana i građanki 23.05.1996.g. Nakon niza godina djelovanja na području Slavonije i Baranje, 2002.g. počinjemo djelovati i na području Srednje Dalmacije, otvaranjem područnog ureda u Drnišu.

Danas djelujemo kroz naša dva ureda, u Osijeku i Drnišu, kao jedinstvena organizacija uz potporu domaćih i inozemnih davatelja potpora te dijela samofinanciranja kroz socijalno poduzetništvo u skladu sa našim poslovnim planom.

Organizacija trenutno ima 16 zaposlenika temeljem Ugovora o radu. Organizacija u okviru svojih projekata angažira, prema potrebi, više vanjskih stručnih suradnika i volontera organizacije.

Organizacija raspolaže sa 2 ureda , u Osijeku i Drnišu, koji su u vlasništvu lokalnih samouprava a koja su nam dodijeljena na besplatno korištenje.
Organizacija raspolaže sa većim brojem različite opreme (uredski namještaj, PC, fotokopirni strojevi, faksovi, LCD projektori, prijenosna računala, skeneri i dr. te dva službena vozila Jeep Cherokee)
Sva oprema je vlasništvo organizacije.

Organizacija je kroz različite oblike tehničke podrške iz zemlje i inozemstva razvila i primjenjuje vlastiti Sustav kvalitete djelovanja (Normativno/pravni dokumenti kojima se uređuju unutrašnji ustroj, organizacija rada,odnosi među članstvom i zaposlenicima, procedure u donošenju odluka, financijsko poslovanje, Interni akt za postupak javne nabave male vrijednosti, odgovornosti i prava članstva i zaposlenika i dr. Većinu dokumenta donosi Skupština i Upravni odbor a jedan dio dokumenata donosi menadžment udruge u skladu sa Statutom te zakonima, propisima i uredbama). Uspostavlja se i sustav kvalitete djelovanja u području pružanja socijalnih usluga prema naputcima i smjernicama Ministarstva socijalne politike i mladih

U programskom smislu organizacija je prošla kroz različite faze programskog djelovanja koje su bile uvjetovane potrebama zajednice u različitom vremenskom razdoblju našeg djelovanja.

Tako i danas, u okviru našeg redovitog Strateškog planiranja, za 2011 – 2015 utvrdili smo pravce djelovanja:

Vizija organizacije
Uključiv i održiv razvoj zajednice temeljen na znanju i inovacijama

Cilj / Misija / Svrha udruge je poticanje i razvoj socijalnih djelatnosti, održivog razvoja, demokratske političke kulture, gospodarstva, ljudskih prava te obrazovanja, znanosti i istraživanja.

U skladu s time, područje djelovanja jest:

  • Socijalna djelatnost
  • Održivi razvoj
  • Demokratska politička kultura
  • Gospodarstvo
  • Ljudska prava
  • Obrazovanje, znanost i istraživanje

Gospodarske djelatnosti – osim navedenih djelatnosti, udruga obavlja i gospodarske djelatnosti u skladu sa ciljevima / misijom / svrhom udruge.

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr