Podaci za pravno i financijsko poslovanje


Puni naziv udruge: Organizacija za građanske inicijative
Skraćeni naziv udruge: OGI

Adresa – sjedište: Kralja Petra Svačića 36, 31 000 Osijek
Tel: (+385) 31-582-290
Fax: (+385) 31-582-291
Mob: (+385) 99 218 52 26, Branislav Vorkapić, izvršni direktor
E-mail: ogi@os.t-com.hr

Adresa – područni ured: Kralja Zvonimira 10, 22 320 Drniš
Tel/fax: (+385) 22-888-606
Fax: (+385) 22-888-607
Mob: (+385) 99 218 52 27, Aleksandra Janjić. razvojna direktorica
E-mail: ogi2@si.t-com.hr

Registarski broj udruge: 14000953
Datum registracije: 23.05.1996.g.
MB: 1200585
OIB: 08485725510
RNO: 0043800
Broj statističkog razvrstavanja: 9499

PDV: Organizacija od 01.01.2013. više nije u sustavu PDV-a

LEF ID: 6000195846
EuropeAid ID: HR-2007- ECV-2711593394

PIC: 936760429

Naziv banke i adresa: Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Slavonske avenije 6, 10000 Zagreb, Kapucinska 29, 31000 Osijek

Osnovni kunsku i devizni žiro račun (usluge ili prodaje): 2500009 -1102045676
IBAN: HR70 2500 0091 1020 4567 6
Kunski i devizni žiro račun (donacije): 2500009 – 1502130699
IBAN: HR33 2500 0091 5021 3069 9

SWIFT – BIC: HAABHR22

Osobe za zastupanje i predstavljanje:
Ksenija Plantak, predsjednica
Branislav Vorkapić, izvršni direktor
Aleksandra Janjić, razvojna direktorica

Voditeljica financijskog poslovanja:
Daniela Milosavljević, (+385) 99 218 61 27

Sustav kvalitete djelovanja – normativno/pravni dokumenti udruge

Statut, Poslovnika o izborima i radu Skupštine, Poslovnik o radu Upravnog odbora, Poslovnik o radu Izvršnog odbora, Pravilnik o radu, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i visina plaća, Upute o financijskom poslovanju i upravljanju gotovim novcem,Odluka o upotrebi poslovnih žiro računa, Odluka o visini blagajničkog maksimuma, Pravilnik o upotrebi službenih vozila, Odluka o uvjetima korištenja privatnih vozila u službene svrhe, Evidencije radnog vremena,Pravilnik o korištenju godišnjih odmora i drugih plaćenih ili neplaćenih radnih dana, Izvršne smjernice za zaposlenike i volontere organizacije, Odluka o osnivanju Ureda u Drnišu te Model evaluacije zaposlenika i upravno/izvršnih tijela udruge.

Verzija za ispis Verzija za ispis

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr