Projekti u tijeku

Domaći donatori

Naziv davatelja potpore:
Europska unija, Europski socijalni fond
Posredničko tijelo razine 1:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Posredničko tijelo razine 2:
Ured za financiranje i ugovaranje EU projekata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Naziv projekta
AHA – Ad Hoc Asistencija obiteljima
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Udruga “Žena” Drniš
 • Centar za rehabilitaciju Fra Ante Sekelez – Vrlika
 • Šibensko – kninska županija
Trajanje potpore:
14 mjeseci: 29.09.2015. – 28.11.2016
Financijska vrijednost potpore:
1.327.287,27 HRK
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko – kninska županija
Cilj potpore:
Doprinjeti razvoju inovativnih socijalnih usluga u zajednicama koje dovode do usklađivanja radne i obiteljske uloge osobe koje skrbe o ovisnim članovima
Aktivnosti:
 • Provedba aktivnosti Centra za podršku osobama koje skrbe o ovisnim članovima
 • Osiguranje podrške korisnicima za vrijeme dužeg izbivanja skrbnika
 • Poboljšanje konkurentnosti nezaposlenih osoba na tržištu rada

Naziv davatelja potpore:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Vrsta potpore:
Institucionalna potpora
Trajanje potpore:
Trogodišnja potpora: 01.01.2015. – 31.12.2015. (3 godine)
Financijska vrijednost potpore:
 • 1.godina 2015: 378.800,00 kn
 • 2.godina 2016: #kn
 • 3 godina 2017: #kn
Zemljopisno područje provedbe:
Osijek i Drniš (Slavonija i Baranja te Srednja Dalmacija)
Cilj potpore:
Podrška institucionalnom razvoju: (razvoj ljudskih potencijala, unapređenje sustava kvalitete djelovanja, unapređenje strateškog promišljanja , razvoj modela samofinanciranja, uspostava strateških partnerstva te financiranje “hladnog” pogona.
Aktivnosti:
 • Izobrazba i usavršavanja upravnih i rukovodnih tijela,zaposlenika te volontera organizacije u skladu sa potrebama organizacije
 • Podrška programu (poslovni plan) razvoja modela samofinanciranja organizacije
 • Strateško planiranje za organizaciju (programsko i institucionalno)
 • Opremanje ureda organizacije (Osijek i Drniš) opremom i namještajem
 • Održavanje hladnog pogona organizacije (Uredi Osijek i Drniš)
 • Studijska i druga poslovna (suradnja/partnerstva) putovanja
 • Tiskanje informativnog, edukativnog i promotivnog materijala organizacije

Naziv davatelja potpore:
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Naziv projekta:
Podržite naše starenje
Nositelj projekta
Organizacija za građanske inicijative
Trajanje potpore:
01.11.2014.- 31.10.2015.
Financijska vrijednost projekta:
120.000,00 HRK
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Grad Drniš
 • Centar za socijalnu skrb Drniš
Suradnici projekta:
 • Pravni fakultet u Osijeku
 • Pravni fakultet u Splitu
Zemljopisno područje provedbe:
Slavonija (Vukovarsko – srijemska, Brodsko-posavska i Osječko – baranjska županija) i Dalmacija (Šibensko – kninska, Splitsko – dalmatinska i Zadarska županija)
Cilj potpore:
Doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti te osiguranju zaštite prava starijih osoba kroz kvalitetno informiranje i savjetovanje sa svrhom sprečavanja zlouporabe ugovora o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju.
Aktivnosti:
 • Tisak i distribucija info- letaka koji će obuhvatiti bitne informacije o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, pravima iz mirovinskog, zdravstvenog i socijalnog osiguranja te zaštiti osobnih podataka
 • Osiguranje savjetodavne pravne podrške putem besplatnog info telefona koja će pridonijeti većoj informiranosti starije populacije o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju, pravima iz mirovinskog i socijalnog osiguranja te zaštiti osobnih podataka
 • Snimanje i prikazivanje TV na temu doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja sa svrhom informiranja šire javnosti

Naziv davatelja potpore:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društa
Naziv projekta:
VIZIJE – Volonteri za roditelje i djecu
Nositelj projekta
Roditelji u akciji – RODA
Trajanje potpore:
11.03. 2014. – 11.03.2016.
Financijska vrijednost projekta:
127.331,07 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Organizacija za građanske inicijative
 • SOS telefon – Poziv za pomoć
 • Obiteljski centar Vukovarsko – srijemske županije
 • Obiteljski centar Virovitičko – podravske županije
 • Obiteljski centar Osječko – baranjske županije
Zemljopisno područje provedbe:
Vukovarsko – srijemska županija, Virovitičko – podravska županija, Osječko – baranjska županija
Cilj potpore:
Osnažiti ekonomsku i socijalnu koheziju u lišenim zajednicama kroz volonterske aktivnosti koje se fokuciraju na socijlnu inkluziju i poboljšanje kvalitete života socijalno isključenih građana.
Aktivnosti:
 • Mapiranje postojećih institucionalnih i neinstitucionalnih socijalnih usluga i potreba za istim od strane socijalno isključenih roditelja
 • Razvoj i implementacija edukacijskih aktivnosti u 3 županije u svezi s poboljšanjem prilika za zapošljavanjem žena volontera s fakultetskom diplomom bez radnog iskustva
 • Podizanje svijesti o volontiranju koje cilja na socijalno isključene roditelje

Naziv davatelja potpore:
Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Sufinancira:
Općina kistanje
Naziv projekta:
Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 01.08.2014 – 31.12.2015.
Financijska vrijednost projekta:
Plaćanje po fakturi u odnosu na broj korisnika koji odobrava CZSS
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko kninska županija – Općine Kistanje i Promina
Cilj potpore:
Unapređenje kvalitete življenja i osiguranje dostojanstvenog života za najranjivije skupine starih i nemoćnih osoba na području općina Kistanje i Promina
Aktivnosti:
 • Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika koji obuhvaća nabavku živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje suđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrijeva, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova,
 • Održavanje osobne higijene korisnika koja obuhvaća pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i
 • Uređenje okućnice i tehnički poslovi koji obuhvaćaju cjepanje drva, košnju trave uže okućnice, obavljanje sitnih popravaka u stanu ili kući

Inozemni donatori

Naziv davatelja potpore:
Europska komisija
Naziv projekta:
Poboljšanje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Europi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva
Nositelj projekta
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Njemačka (ured Beograd)
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta
 • SOLIDAR (Belgija)
 • Organizacija za građanske inicijative – OGI (Hrvatska)
 • Lokalna inicijativa za razvoj – LIR (Bosna i Hercegovina)
 • Edukativni centar Leskovac – EDC (Srbija)
 • Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj – CLARD (Kosovo)
 • SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja (Crna gora)
 • Udruga studenata i mladih s invalidnošću – ASYD (Makedonija)
 • Socijalna organizacija za potporu mladima – ARISIS (Albanija)
Trajanje potpore:
Dvogodišnja potpora: 01.12.2014. – 30.11.2016.
Financijska vrijednost projekta:
786.961,46 €
Zemljopisno područje provedbe:
Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna gora, Hrvatska, Kosovo, Srbija, Makedonija
Cilj potpore:
Postići dinamičnije civilno društvo koje sudjeluje u javnim debatama o demokraciji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava i s kapacitetom da utječe na procese donošenja odluka i politika.
Aktivnosti:
 • Strateško zagovaračko planiranje za IRIS mrežu
 • Godišnji sastanci nacionalnih mreža
 • Pilot ljetna škola o socijalnim uslugama
 • Programi stažiranja
 • Natječaji za manje grantove
 • Programi mentorstva
 • Izrada Policy papera
 • Lokalne i nacionalne kampanje zagovaranja
 • Godišnja izvješća o praćenju
 • Europski okrugli stolovi
 • Promocija uloge OCDa

Verzija za ispis Verzija za ispis

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr