Publikacije

OGI Izdanja
“EU fondovi za sve”, 2013.
“Rodno osjetljivi program ruralnog razvoja, 2013.
“Mladi i tržište rada, 2013.
“Analiza tržišta rada i preporuke…, 2012
“Trening o osnovama socijalnog poduzetništva, 2012
“Socijalno poduzetništvo – inovacija za dobrobit čovječanstva”, 2011.
“Provedba i rezultati anketa za mlade i poslodavce”, 2011
“Računovodstvo neprofitnih organizacija”, 2011
“Korak po korak do posla”, 2011
“Mladi i poduzetni”, 2011
“Znanjem do posla 2″, 2011
“Udruge i socijalno poduzetništvo”, 2010
“Strateški plan razvoja ruralnih zajednica zaleđa Šibensko-Kninske i Zadarske Županije”, 2010
“O socijalnom poduzetništvu”, 2009
“Mladi i rad Savjeta mladih”, 2009
“Skrb o starim i nemoćnim osobama”, 2009
“Stari zanati”,2009
“Osnove rada na računalu – 2009
“Računovodstvo neprofitnih organizacija”, 2008
“Znanjem do posla”, 2008
“Praktični vodič – za predstavnike/ce JLS u provedbi rodne ravnopravnosti”, 2008
“Vodič udruga Šibensko – kninske i Zadarske Županije”, 2007
“I mi to znamo”, 2007
“Modeli lokalnog partnerstva – zbornik dokumenata i obrazaca”, 2007
“Mladi i njihova zajednica”, 2007
“Putokaz lokalnog razvoja”, 2007
“Obrazovanje dužnosnika, vijećnika i službenika stručnih službi lokalnih samouprava u Republici Hrvatskoj o civilnom društvu” – 2006
“Što smo učinili za svoju zajednicu”, 2006
“Aktivizam građana u lokalnoj zajednici”, 2005./2006.
“Lokalna samouprava i građani”, 2005
“Žena i razvoj zajednice”, 2005
“Vodič mjesna samouprava”, 2003
“Vodič kroz lokalnu i mjesnu samoupravu”, 2003
“Građanske udruge u tranziciji lokalne zajednice”, 2002
“Priručnik za organizatore zajednice”, 2001.
Drugi izdavači
Porezni priručnik za udruge
Priručnik za postupanje u primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Javna nabava za društveni razvoj – Vodič kroz Direktivu Europske unije o javnoj nabavi
Javna nabava – smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova
Public procurement guidance for practitioners on the avoidance of the most common errors in projects funded by the European Structural and Investment Funds
5 godina programa Erasmus za mlade poduzetnike
Vodič za osnivanje udruga
IPARD – jučer / danas / sutra
50 pitanja i odgovora o pravima građana Europske unije
Način uključivanja civilnog društva u kohezijsku politiku Europske unije u razdoblju 2014 – 2020.
Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj društvenog poduzetništva u jugoistočnoj Europi
Prikupljanje sredstava i pristup EU fondovima
Javno zagovaranje i uticanje na politike za društvene promene
OCD i učešće građana
Upravljanje OCD: Praktični alati za analizu organizacionog razvoja
Razvoj i upravljanje projektima finansiranim iz sredstava EU
Okvir za usklađenost strategija 2007. – 2013.
Komunikacija i vidljivost – Priručnik za vanjske aktivnosti EU
Programi Unije
Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013.
Ususret EU fondovima
Priručnik za komunikaciju i vidljivost za vanjske aktivnosti EU
Zajedno za održivi razvoj ruralnih područja – priručnik za provedbu pristupa LEADER u Hrvatskoj
Projekti financirani kroz OP za regionalnu konkurentnost
Praktični vodič za korisnike EU fondova. 2012
Europski socijalni fond i podrška udrugama, 2012
Mladi na djelu: Od ideje do projekta, 2012
Vodič za umirovljenike grada Osijeka, 2012
Vidljivost i javna percepcija udruga u Hrvatskoj 2012.
Procjena stanja razvoja organizacija civilnoga društva Republici Hrvatskoj
Poduzetništvo u službi zajednice
Europski socijalni fond i razvoj inovacija u strukovnim školama
Ženski glasovi u parlamentarnim izborima 2011. godine
Ruralni razvoj EU nakon 2013. – Vodič kroz prijedloge Europske komisije
Motivacija dugotrajno nezaposlenih
101 pitanje o utjecaju EU na život građana
Abeceda prava Europske unije
Europa u 12 lekcija
Kako radi EU
Europa za medije
Što ja imam od toga
Vaš vodič kroz lisabonski ugovor
Utjecaj ekonomske krize na tržište rada
Istraživanje problema, potreba i društvenog položaja mladih: Mladi i poduzetnička kultura
Samozapošljavanje mladih
Coopeation between CSOs and LG – Exchanging good practices in the WB and Turkey
Social Enterprise Framework for the south east
Akcijske preporuke za jačanje djelotvorne uloge civilnog društva
CSO Managment
Fundraising and Accessing EU Funds
Developing and Managing EU Funded Projects
CSO’s and Citizens Participation
Advocay and Policy Influencing for Social Change
TASCO Manual on Citizens Paricipation
Zbornik EU projekata
Financial managment toolkit
Instrument pristupne pomoći EU (IPA)
Okvir za usklađenost strategija
Komunikacija i vidljivost – EU
Pojmovnik fondova Europske unije
Mali leksikon Europskih integracija
Vodič za programiranje višekorisničke IPA-a
© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr