Organizacija za građanske incijative u okviru svoje redovite registrirane djelatnosti i u skladu sa Poslovnim planom organizacije pruža knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacija i manje poslovne subjekte.
OGI – knjigovodstveni servis djeluje po načelu socijalnog poduzetništva kojim organizacija želi dodatno osigurati stabilnost svog poslovanja koje se temelji na pripremi projektnih prijedloga koji prolaze postupke javnih natječaja različitih davatelja potpora.

Odlike našeg poslovanja kroz knjigovodstvene poslove su poznavanje Zakona temeljem kojih se obavljaju knjigovodstveni poslovi, poštivanje zakonskih i drugih dogovorenih rokova za izvršenje pojedinih poslova, pouzdanost i povjerenje,kompetencijei fleksibilnost prema klijentima.

Naša prednost je u velikom iskustvu i znanju vezanom za zahtjevnost finacijskog poslovanja na različitim tipovima EU projekata (CARDS, PHARE, EIDHR, IPA) kao i projektima drugih davatelja potpora (npr. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva) što uključuje i tijela državne vlasti (ministarstva, regionalna i lokalna samouprava)
U cilju transparentne ponude klijentima, osmisli smo 3 paketa usluga te dodatne usluge.
Na poslovima knjigovodstvenih usluga su angažirane dvije iskusne zaposlenice organizacije i jedna iskusna vanjska suradnica. Iskustvo naših djelatnika se temelji na višegodišnjem radu na poslovima knjigovodstva za neprofitne i profitne organizacije.

Paket broj 1 – jednostavno knjigovodstvo:

 • Vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa te blagajne,
 • Evidencija trajne imovine s obračunom amortizacije,
 • Obračun plaće, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu te izrada JOPPD obrasca,
 • Evidencija putnih naloga, obračun istih te izrada JOPPD obrasca,
 • Dostava JOPPD obrasca u poreznu upravu elektroničkim putem (JOPPD obrazac zamjenjuje RS-m obrazac IP, ID, IDD, ID-1 i potvrde o isplaćenom drugom dohotku,
 • Prijava i odjava radnika u mirovinsko i zdravstveno elektroničkim putem,
 • Obavljanje poslova za klijente u FINAi, banci, poreznoj upravi te ostalim institucijama,
 • Ostali poslovi po zahtjevu i izboru klijenta

Paket broj 2 – dvojno knjigovodstvo:

 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa te knjige blagane,
 • Evidencija dugotrajne imovine s amortizacijom,
 • Obračun plaće, ugovora o djelu, ugovora o autorskom djelu te priprema za provedbu plaće s izradom JOPPD obrasca,
 • Obračun i evidencija neoporezivih isplata s izradom JOPPD obrasca,
 • Dostava JOPPD obrasca elektroničkim pute u poreznu upravu,
 • Prijava i odjava radnika u mirovinsko i zdravstveno elektroničkim putem,
 • Plaćanje putem internet bankarstva za klijente,
 • Unos poslovnih događaja u glavnu knjigu te izrada kvartalnih, polugodišnjih i godišnji izvještaja te predaja istih u FINAu i Državni zavod za reviziju,
 • Obavljanje poslova u FINAi, Poreznoj upravu, Državnom zavodu za reviziju te drugim institucijama ovisno o potrebi.

Paket broj 3 – Vođenje knjigovodstva po profitnim centrima tj. projektima

 • Vođenje financija po projektima
 • Financijske evidencije u različitim valutama
 • Izrada izvještaja prema donatorima
 • Popunjavanje zadanih tablica za donatore s potrebnim prilozima
 • Pomoć u izradi proračuna pri apliciranju na natječaje

Edukacijske radionice i seminari za grupe pravnih i fizičkih osoba

 • Osnove finacijskog poslovanja neprofitnih organizacija,
 • Izrada troškovnika za različite tipove davatelja potpora,
 • Izrada financijskih izvještaja za različite tipove davatelja potpora,
 • Izrada finacijskih izvještaja u skladu sa Zakonom o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • Primjena pojedinih Zakona o vođenju financija (PDV,RNO…),
 • Vođenje poslovnih knjiga,
 • Korištenje aplikacije Synesis,
 • Druge radionice po zahtjevu korisnika vezane uz finanijsko poslovanje.

Tehničko – savjetodavna podrška za klijente
Taj tip podrške se odnosi na dnevne i periodične konzultacije u svezi ukupnog finacijskog poslovanja klijenta (informiranje i savjetovanje)

Pojedinačne usluge za klijente:

 • Vođenje osnovnih poslovnih knjiga,
 • Obračuni plaća, honorara te autorskih honorara,
 • Izrada završnih, polugodišnjih i kvartalnih izvještaja,
 • Izrada financijskih izvještaja za projekte (i EU projekti) (izrada i popunjavanje tablica, popunjavanje zadanih tablica, priprema priloga – popisi računa i sl.),
 • Vođenje financija po proračunima i proračunskim linijama projekta,
 • Vođenje proračuna u različitim valutama,
 • Pomoć pri izradi proračuna za projekte,
 • Druge kombinacije iz ponuđenih programa, a po zahtjevu klijenata,

Način pružanja usluga:

 • U uredu OGI-ja,
 • U uredu klijenta,
 • Fleksibilno radno vrijeme u dogovoru sa klijentom – u zavisnosti od obveza izvršioca poslova i potrebe klijenta,
 • Informativne i savjetodavne usluge – fiksni telefon, mobilni telefon ,elektronskom poštom ili dolaskom u ured.

Cijena usluge
Cijena knjigovodstvene usluge se ugovara u odnosu na broj paketa, ukupnog prihoda iz prethodne godine te procjenjenih broja knjigovodstveno/računovodstvenih radnji.
Cijena edukacijskih radionica i seminara se ugovara u odnosu na broj sudionika te obujam edukacijskih tema, što uključuje i radne materijale.
Cijena tehničko/savjetodavne podrške se utvrđuje ovisno o dinamici, sadržaju te vremenu savjetovanja.
Cijena pojedinačne usluge se utvrđuje temeljem izabrane pojedinačne usluge.

© 2014 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr