Strateški dokumenti i javne politike

EU – Commision Opinion 2011.
EU – Progress Report 2011.
EU – Strategy Paper 2011.
Tekst ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu
Strategija razvoja ljudskih potencijala Osječko – baranjske županije 2011. – 2013.
Komunikacijska strategija provedbe i praćenja županijske provedbe županijske razvojne strategije Osječko – baranjske županije 2011.
Akcijski plan provedbe županijske strategije Osječko – baranjske županije 2011. – 2013.
Županijska razvojna strategija Osječko – baranjske županije 2011. – 2013.
Razvojna strategija Šibensko – kninske županije 2011. – 2013.
Strategija razvoja ljudskih potencijala Šibensko – kninske županije 2009. – 2011.
Nacionalni program za Rome
Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, 2007.
Nacionalni program za djelovanje mladih
Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje
Nacionalni provedbeni plan za poticanje zapošljavanja
Strategija ruralnog razvoja
Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
Model odredaba za zakone koji se odnose na organizacije za opću dobrobit
Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Mapiranje alternativnih socijalnih usluga
Nacionalni program promocije i zaštite ljudskih prava
Strateški okvir za razvoj
Smjernice za primjenu kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Europski Kodeks o dobrom ponasanju zaposlenika uprave – 2001
Kodeks dobre prakse sudjelovanja građana EU – 2009

Verzija za ispis Verzija za ispis

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr