Zakoni, propisi i uredbe

Kodeks pozitivne prakse, standarda i…
Komentar zakona o udrugama
Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Zakon o Savjetima mladih
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Zakon o autorskom djelu
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o komunalnom gospodarstvu
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o radu 2010
Zakon o udrugama
Zakon o ustanovama
Zakon o volonterstvu
Zakon o zadrugama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakladama i fondacijama
Zakon o Nacionalnoj zaklada za razvoj civilnog društva
Zakon o zakladama i fondacijama
Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost 2009.
Zakon o PDVu (neslužbena pročišćena verzija)
Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011.
Odluka o objavljivanju Pravila o potporama male vrijednosti
Zakon o zaštiti osobnih podataka – 2003
Zakon i izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobobnih podataka 2008.
Zakon o dopunama Zakona o zastiti osobnih podataka 2006.
Terenski dodatak za rad
Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela 2003.
Zakon o osobnom identifikacijskom broju
Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o izmjenama i dopunama zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Zakon o pravu na pristup informacijama
Zakon o izmjenama zakona o pravu na pristup informacijama
Zakon o javnoj nabavi
Zakon o javno – privatnom partnerstvu
Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o državnim službenicima
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima 2007.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima 2008.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o državnim službenicima 2011.
Zakon o proračunu

Verzija za ispis Verzija za ispis

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr