Završeni projekti

Naziv davatelja potpore:
Agencija za mobilnost i programe EU
Međufinanciranje:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Naziv projekta:
Način za naučiti raditi
Nositelj projekta
Nizozemska fondacija za inovacije Welfare 2 Work
Trajanje potpore:
01.08.2013. – 31.07.2015.
Financijska vrijednost projekta:
24 mobilnosti OGI – 22.500,00 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Stichting Stimulansz, Nizozemska
 • Scottish Government , Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Quarriers, Ujedinjeno Kraljevstvo
 • Ballymun Job Centre, Irska
 • U.bus GmbH, Njemačka
 • Diakonie Michaelshoven (Berufsförderungswerk Köln gGmbH), Njemačka
 • SOLCO Brescia Solidarietà e Cooperazione – Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Sociale, Italija
 • Universitatea POLITEHNICA din București, Rumunjska
 • Organization for civil initiatives (OCI), Hrvatska
 • Mentor vzw, Belgija
 • Gobierno de Canarias Dirección general de formación profesional y educación de adultos, Španjolska
Zemljopisno područje provedbe:
Nizozemska, Ujedinjeno kraljevstvo, Irska, Njemačka, Italija, Hrvatska, Belgija, Rumunjska, Španjolska
Cilj potpore:
 • Poboljšanje kvalitete i opsega suradnje između organizacija koje pružaju prilike za učenje, poduzećima, socijalnih partnera i drugih relevantnih dionika iz Europe
 • Olakšanje razvoja inovativnih praksi u području strukovnog obrazovanja i treninga i razmjena dobrih praksi
 • Poboljšanje transparentnosti i prepoznatljivost kvalifikacija i kompetencija, uključujuči i onih koje su stečene kroz neformalno obrazovanje
Aktivnosti:
 • Seminari o obrazovanju i zapošljavanju
 • Izdavanje publikacije

Naziv davatelja potpore:
Europska komisija
Naziv projekta:
Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju – Osnaživanje žena u ruralnom društvu
Nositelj projekta
Institut za demokraciju i posredovanje (Albanija)
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta
 • Agencija za suradnju, obrazovanje i razvoj (Bosna i Hercegovina)
 • Organizacija za građanske inicijative (Hrvatska)
 • Centar za ruralne studije i međunarodnu poljoprivredu(Španjolska)
Trajanje potpore:
Dvogodišnja potpora: 01.12.2011. – 31.11.2013.
Financijska vrijednost projekta:
179.790,00 €
Zemljopisno područje provedbe:
Albanija, Hrvatska, Španjolska
Cilj potpore:
Doprinos osnaživanju žena kako bi se olakšala i osnažila uloga žena u programima ruralnog razvoja i poboljšanje pristupa žena iz ruralnih područja razvojnim prilikama u lokalnim zajednicama u ciljanim zemljama
Aktivnosti:
 • Uspostavljanje nacionalni i regionalne mreže za ruralni razvoj
 • Izrada i usvajanje Rodno osjetljivog programa ruralnog razvoja
 • Promocija i zagovaranje načela Programa na lokalnom nivou

Naziv davatelja potpore:
Charles Stewart Mott Foundation
Vrsta potpore:
Institucionalna potpora
Trajanje potpore:
Dvogodišnja potpora: 01.01.2012 – 31.12.2013
Financijska vrijednost projekta:
 • 1.godina 2012: 30.000,00 USD
 • 2.godina 2013: 30.000,00 USD;
Zemljopisno područje provedbe:
Osijek i Drniš (Slavonija i Baranja te Srednja Dalmacija)
Cilj potpore:
Podrška institucionalnom razvoju: (razvoj ljudskih potencijala, unapređenje sustava kvalitete djelovanja, unapređenje strateškog promišljanja , razvoj modela samofinanciranja, uspostava strateških partnerstva te financiranje “hladnog” pogona.
Aktivnosti:
 • Izobrazba i usavršavanja upravnih i rukovodnih tijela,zaposlenika te volontera organizacije u skladu sa potrebama organizacije
 • Podrška programu (poslovni plan) razvoja modela samofinanciranja organizacije
 • Strateško planiranje za organizaciju (programsko i institucionalno)
 • Opremanje ureda organizacije (Osijek i Drniš) opremom i namještajem
 • Održavanje hladnog pogona organizacije (Uredi Osijek i Drniš)
 • Studijska i druga poslovna (suradnja/partnerstva) putovanja
 • Tiskanje informativnog, edukativnog i promotivnog materijala organizacije

Naziv davatelja potpore:
Europska komisija
Sufinancira:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Međufinanciranje:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Naziv projekta:
Omogućimo to putem EU fondova
Nositelj projekta
Organizacija za građanske inicijative
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta
 • Gradski radio
 • Pučko otvoreno učilište Knin
 • Pučko otvoreno učilište Slatina
 • Radio Benkovac
 • Radio Drniš
 • Slobodna dalmacija
 • Zadarski list
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 02.01.2013. – 01.01.2014.
Financijska vrijednost projekta:
117.535,00 €
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko – kninska županija, Zadarska županija, Osječko – baranjska županija, Vukovarsko – srijemska županija, Virovitičko – podravske županija, Požeško – slatinska županija, Brodsko – posavska županija, Dalmacija i Slavonija (Šibenik, Zadar, Osijek, Slavonski brod, Virovitica, Požega, Vukovar i lokalna područja)
Cilj potpore:
Potopra hrvatskim institucijama i delegaciji EU prilikom komunikacijskih napora na teme općenitog razumijevanja politika i programa EU
Aktivnosti:
 • Menadžment projekta i partnerstva te vidljivost projekta
 • Organiziranje radionica na teme fondova EU i upravljanja projektnim ciklusom
 • Izrada i distribucija priručnika „Sredstav EU za sve“
 • Organiziranje EU info centara u Osijeku i Drnišu – informiranje i potpora prilikom implementacije projekata
 • Organiziranje projektnih klinika kao potpore pri pisanju projekata
 • E learning softver za pisanje projektnih prijedloga
 • Organiziranje radionica o sredstvima EU za predstavnike medija
 • Emitiranje edukativnog programa kroz lokalne medije
 • Impelementacija kampanje i organiziranje info štandova i tribina

Naziv davatelja potpore:
Grad Osijek
Naziv projekta:
Mladi i tržište rada
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 01.01.2013 – 01.01.2014.
Financijska vrijednost projekta:
5.000,00 KN
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • HZZ – Područna služba Osijek
Zemljopisno područje provedbe:
Grad Osijek
Cilj potpore:
Povećana motivacija, svijest i informiranost nezaposlenih mladih osoba (15-29 godina) koji su na evidenciji HZZ PS Osijek s svrhom povećanja njihove zapošljivosti ili samozapošljavanje.
Aktivnosti:
 • Radionice izrade zamolbe i životopisa
 • Simulacija razgovora s poslodavcem
 • Tehnička podrška mladima pri izradi zamolbe i životopisa
 • Informativna radionica neprofitnog (socijalnog poduzetništva)
 • Informativne radionice o korištenju EU fondova
 • Informativne radionice o IPARD programu
 • Tisak i distribucija brošure i plakata

Naziv davatelja potpore:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU
(CES DFC)
Sufinancira:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Međufinanciranje:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
Naziv projekta:
Centar potpore za obitelji s uzdržavanim članovima
Trajanje potpore:
15.05.2013. – 15.08.2014.
Financijska vrijednost projekta:
112.340,65 €
Iznos sufinanciranja:
12.784,50 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Udruga “Žena”
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Šibenik
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko – kninska županija
Cilj potpore:
Razvoj socijalnih usluga u zajednici koje omogućuju koordinaciju između rada i obitelji u obiteljima s uzdržavanim članovima
Aktivnosti:
 • Educiranje dugotrajno nezaposlenih za geronto domaćine/ce, dadilje i znakovni jezik
 • Uspostava Centra i promocija aktivnosti centra u javnosti
 • Pružanje ad hoc usluga za nezaposlene koji brinu o uzdržavanim članovima
 • Poboljšanje socijalne inkluzije osoba koje brinu o uzdržanim članovima obitelji poboljšanje njihove kompetentnosti na tržištu rada
 • Podizanje svijesti poslodavaca i građana o zapošljavanju marginaliziranih skupina

Naziv davatelja potpore:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Služba za financiranje i ugovaranje projekata EU
(CES DFC)
Naziv projekta:
Vještine za promjene
Nositelj projekta
Pučko otvoreno učilište Knin
Trajanje potpore:
23.07.2013. – 27.10.2014.
Financijska vrijednost projekta:
120.840,45 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Organizacija za građanske inicijative
 • Razvojna agencija Šibensko – kninske županije
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Šibenik
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko – kninska županija
Cilj potpore:
Opći cilj projekta je doprinijeti u integraciji mladih sa niskom razinom obrazovanja na tržištu rada u Šibensko-kninskoj županiji koji će biti postignut pružanjem sveobuhvatnih i razvojem po mjeri izrađenih vještina.
Aktivnosti:
 • Centar za razvoj vještina (SDC/CRV) utemeljen unutar POU Knin u suradnji sa relevantnim partnerima
 • Trajno nezaposleni mladi povećavaju njihove društvene i vještine za traženje posla
 • Trajno nezaposleni mladi stječu potrebne sposobnosti na lokalnom tržištu rada
 • Povećana svijest lokalnog stanovništva preko Centra za razvoj vještina i projektnih aktivnosti

Naziv davatelja potpore:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU
(CES DFC)
Sufinancira:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Naziv projekta:
Mladi i socijalno poduzetništvo
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 03.05.2011. – 02.05.2012.
Financijska vrijednost projekta:
85.860,00 €
Iznos sufinanciranja:
6.447,98 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Osijek
Zemljopisno područje provedbe:
Osječko-baranjska županije, Grad Osijek
Cilj potpore:
Podrška razvoju aktivne politike tržišta rada i mjera za nezaposlene mlade na području Osječko-baranjske županije
Aktivnosti:
 • Tisak i distribucija informativno edukativnih materijala
 • Savjetovanje i informiranje nezaposlenih
 • Provedba istraživanja o mogućnosti povremenog zapošljavanja mladih osoba
 • Organiziranje informativno edukativnih konferencija
 • Održavanje radionica o socijalnom poduzetništvu i vještinama traženja posla
 • Organiziranje posjeta uspješnim gospodarstvenicima na području županije
 • Osnivanje socijalne zadruge (registracija, osiguranje tehničkih uvjeta i edukacija uprave zadruge)
 • Izrada poslovnog plana za potrebe zadruge

Naziv davatelja potpore:
Grad Osijek
Naziv projekta:
Veliki brat
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 01.01.2011 – 31.12.2011.
Financijska vrijednost projekta:
20.000,00 Kn
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Zemljopisno područje provedbe:
Grad Osijek
Cilj potpore:
Socijalizacija štićenika Doma za djecu Klasje Osijek

 • Kulturno obrazovanje djece
 • Poticanje športskog ponašanja djece
 • Druženje s osobama izvan kruga doma
Aktivnosti:
 • organizacija i posjet Kinematografim
 • organizacija i posjet Gradskim bazenima i Gradskom klizalištu
 • organizacija i posjet Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku
 • organizacija i posjet Dječjem kazalištu Branko Mihaljević
 • organizacija i provođenje slobodnog vremena i aktivnosti u prirodi, igralištu
 • šetnje gradom u cilju druženja i provođenja kvalitetnog vremena s volonterom
 • razmjena informacija i iskustva
 • upoznavanje volontera sa problemima djeteta te pokušaj rješavanja istih te vrlo kvalitetna i vrlo potrebna komunikacija s štićenikom

Naziv davatelja potpore:
Grad Osijek
Naziv projekta:
Financijsko poslovanje neprofitnih organizacija- informiranje, edukacija savjetovanje
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 01.01.2011 – 31.12.2011.
Financijska vrijednost projekta:
12.000,00 Kn
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Zemljopisno područje provedbe:
Grad Osijek
Cilj potpore:
Povećati razinu kvalitetete sveobuhvatnog financijskog poslovanja neprofitnih organizacija
Aktivnosti:
 • Predstavljanje projekta
 • Informiranje udruga
 • Organizacija i provođenje edukacija – radionice
 • Konzultativno/savjetodavne usluge za udruge

Tematski radionice se odnose na:

 • Zakonski okvir financijskog poslovanja neprofitnih organizacija
 • Oblici financijskog poslovanja
 • Područja financijskog poslovanja udruge koji se uređuju internim aktima
 • Osnovna praktična znanja i vještine
 • Napredna praktična znanja i vještine
 • Napredna praktična znanja – projektno vođenje financija

Naziv davatelja potpore:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU
(CES DFC)
Sufinancira:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Naziv projekta:
Partnerstvom do zaposlenja
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 27.01.2011. – 26.01.2012.
Financijska vrijednost projekta:
92.580,00 €
Iznos sufinanciranja:
6.943,50€
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Udruga ZvoniMir
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Šibenik
 • Pučko otvoreno učilište Knin
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko – Kninska županija
Cilj potpore:
Razvoj ljudskih potencijala u Šibensko – Kninskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog zapošljavanja kroz partnerski pristup
Aktivnosti:
 • Informiranje javnosti o projektu
 • Osnivanje Mreže institucija, poduzeća i ne vladinih udruga koje pružaju usluge usmjerene na smanjenje dugotrajne nezaposlenosti
 • Jačanje kapaciteta članova Mreže kroz organiziranje radionica usmjerenih na bolje korištenje EU fondova i o socijalnom poduzetništvu, te tehnička podrška članovima Mreže
 • Izrada analize tržišta rada Šibensko – Kninske županije i preporuka u cilju usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada
 • Poboljšanje pristupa informacijama nezaposlenima opotencijalnim radnim mjestima i načinima predstavljanja pri traženju zaposlenja kroz savjetovanje i informiranje nezaposlenih
 • Poboljšanje društvenih vještina i vještina traženja posla dugotrajno nezaposlenih kroz organiziranje radionica
 • Poboljšanje motivacije za cijelo životno učenje kroz provedbu kampanje “Uvijek je pravo vrijeme za učenje”

Naziv davatelja potpore:
Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo obitelji, branitelja
i međugeneracijske solidarnosti
Naziv projekta:
Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 01.01.2011 – 31.12.2011
Financijska vrijednost projekta:
303.600,00 Kn Kn
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Općina Kistanje
 • Općina Promina
Zemljopisno područje provedbe:
Šibensko kninska županija – Općine Kistanje i Promina
Cilj potpore:
Unapređenje kvalitete življenja i osiguranje dostojanstvenog života za najranjivije skupine starih i nemoćnih osoba na području općine Kistanje
Aktivnosti:
 • Organizirati kućne posjete i pružanje pomoći starim i nemoćnim osobama u njihovim kućama u obavljanju svakodnevnih životnih potreba (prehrana, čišćenje itd.) i dr.
 • Napraviti održivu organizaciju za pružanje socijalnih usluga starim i nemoćnim u općini Kistanje
 • Educirati provoditelje usluga i napraviti koordinaciju sa nadležnim ustanovama i institucijama socijalne skrbi

Naziv davatelja potpore:
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Odjel za financiranje i ugovaranje projekata EU
(CES DFC)
Sufinancira:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Naziv projekta:
FENIKS – projekt socijalne inkluzije i oporavka ovisnika
Trajanje potpore:
Jednogodišnja potpora: 04.12.2010. – 03.12.2011.
Financijska vrijednost projekta:
93.195,00 €
Iznos sufinanciranja:
6.990,00 €
Vrsta potpore:
Projektna potpora
Partneri projekta:
 • Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Šibenik
 • Terapijska zajednica “Mondo Nuovo”, Nunić
 • Općina Kistanje
Zemljopisno područje provedbe:
 • Šibensko – Kninska i Zadarska županija
 • Općina Kistanje – Nunić
Cilj potpore:
Poticanje socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći kroz uključivanje liječenih ovisnika u tržište rada
Aktivnosti:
 • Tečajevi za ECDL operatora
 • Tečajevi za web dizajn i knjigovođu
 • Tečajevi engleskog jezika
 • Radionice za povećanja vještina u traženju posla
 • Savjetovanje nezaposlenih ovisnika
 • Timovi za podršku nezaposlenim liječenim ovisnicima
 • Tisak i distribucija brošure “Znanjem do posla 2″ i “Socijalno poduzetništvo”
 • Radionice za poduzetnike početnike
 • Radionice o socijalnom poduzetništvu
 • Kampanja zaposlenjem do resocijalizacije
 • Tribine – resocijalizacija liječenih ovisnika
 • Edukativne i motivacijske radionice za poslodavce

Naziv davatelja potpore:
Charles Stewart Mott Foundation
Vrsta potpore:
Institucionalna potpora
Trajanje potpore:
Dvogodišnja potpora: 01.01.2010 – 31.12.2011
Financijska vrijednost projekta:
 • 1.godina 2010: 40.000,00 USD
 • 2.godina 2011: 40.000,00 USD;
Zemljopisno područje provedbe:
Osijek i Drniš (Slavonija i Baranja te Srednja Dalmacija)
Cilj potpore:
Podrška institucionalnom razvoju: (razvoj ljudskih potencijala, unapređenje sustava kvalitete djelovanja, unapređenje strateškog promišljanja , razvoj modela samofinanciranja, uspostava strateških partnerstva te financiranje “hladnog” pogona.
Aktivnosti:
 • Izobrazba i usavršavanja upravnih i rukovodnih tijela,zaposlenika te volontera organizacije u skladu sa potrebama organizacije
 • Podrška programu (poslovni plan) razvoja modela samofinanciranja organizacije
 • Strateško planiranje za organizaciju (programsko i institucionalno)
 • Opremanje ureda organizacije (Osijek i Drniš) opremom i namještajem
 • Održavanje hladnog pogona organizacije (Uredi Osijek i Drniš)
 • Studijska i druga poslovna (suradnja/partnerstva) putovanja
 • Tiskanje informativnog, edukativnog i promotivnog materijala organizacije

Verzija za ispis Verzija za ispis

© 2010 Organizacija za građanske inicijative · Prati:ČlankeKomentare · Powered by WordPress admin@ogi.hr